Répertoire International des Sources Musicales

Search Constraints

You searched for: Scoring V (3) Remove constraint Scoring: V (3) Scoring V (4) Remove constraint Scoring: V (4)
Download Records Number of results to display per page

Search Results

1.
Chastelet, Nicolas
  Les Sileniennes - V (2)
2.
Chastelet, Nicolas
  Airs (voc.) - V (3)
3.
Cifra, Antonio
  Li diversi Scherzi - V; op. 20
4.
Cifra, Antonio
  Li diversi Scherzi - V; op. 23
5.
Cima, Andrea
  Motets - V (2)
6.
Dal Pane, Domenico
  Motetti, liber 1 - V (2); op. 2
7.
Comanedo, Flaminio
  Canzonettas - V (3)
8.
Crisp, William
  Divine harmony - V
10.
Gabrieli, Andrea
  Mascherate - V (3)
11.
Garzi, Pietro Francesco
  Madrigals - V (2); op. 3
12.
Feldmayr, Johann
  Sacred songs - V
14.
Gastoldi, Giovanni Giacomo
  Italiaense Balletten - V (2)
15.
Gastoldi, Giovanni Giacomo
  Italiaansche Balletten - V (3)
17.
Fiorino, Gasparo
  Canzonettas - V (3)
18.
Fiorino, Gasparo
  Canzonettas - V (3)
19.
Filago, Carlo
  Motecta, liber 1 - V
20.
Earle, William Benson
  8 Glees - V (3)
21.
Du Sart, Jean
  Partsongs - V (2)
22.
Du Caurroy, Eustache
  Motets - V (3)
24.
Grossi, Giovanni Antonio
  Sacred songs - V (2); op. 3
26.
Ghizzolo, Giovanni
  Madrigali - V, i
28.
Byrd, William
  Songs - V (3)
29.
Caignet, Denis
  50 Psalms - V (3)
30.
Brown, William
  The Precentor - V (3)
32.
[n.a.]
  Odarum sacrarum - V (4)
33.
Clinio, Teodoro
  4 Passions - V (3)
34.
Casati, Gasparo
  Sacri concenti - V (2); op. 3
36.
Harnisch, Otto Siegfried
  Rosetum musicum - V (3)
37.
Dattari, Ghinolfo
  Villanelle - V (3)
38.
Guichard, François
  Loisirs bachicoharmoniques - V
39.
Adami, Michelangelo
  Motecta, liber 2 - V
40.
Adams, Abraham
  The psalmist's new companion - V (3)
41.
Aichinger, Gregor
  Odaria lectissima - V (3)
42.
Aichinger, Gregor
  Vulnera Christi - V (3)
43.
Ala, Giovanni Battista
  Sacred songs - V; op. 3
44.
Albano, Marcello
  Canzoni, liber 1 - V (3)
45.
Asola, Giovanni Matteo
  Canticles - V (3)
46.
Aux-Cousteaux, Artus
  Chansons - V (3)
47.
Bagatti, Francesco
  Sacred songs - V (2); op. 1
48.
Bagatti, Francesco
  Concerti ecclesiastici - V (2); op. 3
49.
Barbandt, Charles
  Hymns - V (2)
50.
Bargnani, Ottavio
  Canzonettas - V (3)
51.
Bateson, Thomas
  Madrigals - V (3)
52.
Bellamy, Richard
  Glees - V (3)
53.
Bellanda, Lodovico
  Canzonette spirituali - V (2)
54.
Bellanda, Lodovico
  Sacrae cantiones - V (3)
55.
Marlborough, George Spencer, Duke of
  12 Glees - V (3)
56.
Candido da Montereale, Serafino
  Partsongs - V (3)
57.
Cannabich, Carl August
  6 Canzonettas - V (3); op. 5
59.
Borgia, Giorgio
  Canzoni spirituali - V (3)
60.
Bournonville, Jean de
  Vocal pieces - V (2)
61.
Hofer, Andreas
  Salmi e mottetti - V, vl (2), bc
62.
Lyon, James
  Urania - V (2)
63.
Luython, Carl
  9 Masses - V (3)
64.
Le Vavasseur, Nicolas
  Airs (voc.) - V (3)
65.
Lambardi, Francesco
  Canzonette, liber 3 - V
67.
Lasso, Orlando di
  Sacred songs - V (3)
69.
De Latre, Jean
  Lamentations - V (3)
71.
Lechner, Leonhard
  Villanelle - V (3)
72.
Görlitz, Johann Friedrich von
  2 Fugues - V (4)
73.
Pfendner, Heinrich
  Motetti, liber 1 - V (2)
74.
Philips, Peter
  Les Rossignols spirituels - V (2)
75.
Polidoro, Ortensio
  Motecta, liber 1 - V (2); op. 2
76.
Poncet, Didier
  12 Psalms - V (3)
77.
Porter, Samuel
  Anthems - V
78.
Praetorius, Michael
  Musae Sioniae 5 - V (2)
80.
Reiner, Jacob
  Masses - V (3)
81.
Reinigius, Pascharius
  Sacred songs - V
82.
Rigatti, Giovanni Antonio
  Motets - V (2)
83.
Righi, Giovanni
  Canzonettas - V (3)
84.
Righi, Giovanni
  Canzonettas - V (3)
85.
Jambe de Fer, Philibert
  Psalms - V (4)
86.
Pasino, Stefano
  Masses - V (2); op. 4
87.
Pearce, Samuel
  Psalms - V (2)
88.
Newton, James William
  Psalmody improved - V (2)
89.
Nodari, Giovanni Paolo
  Corona gemmarum coelestium - V
90.
Nola, Giovanni Domenico da
  Villanelle - V (3)
91.
Nola, Giovanni Domenico da
  Villanelle - V (3)
92.
Obrecht, Jacob
  Masses - V (3)
93.
[n.a.]
  Fugarum libellus - V (3)
94.
Goudimel, Claude
  Psalms - V (3)
95.
Grancini, Michel'Angelo
  Armonia ecclesiastica - V
96.
Grancini, Michel'Angelo
  Il secondo libro de Concerti - V
97.
Grancini, Michel'Angelo
  Madrigali, liber 1 - V (2); op. 11
98.
Grandi, Alessandro
  Motetti, liber 1 - V (2)
99.
Grandi, Alessandro
  Motetti, liber 1 - V (2)
100.
Kempson, James
  8 Anthems - V (3)